Zastron logo r copy

skoollied

Visie

logo80Hoërskool Zastron streef na die verskaffing en handhawing van gehalte-onderrig om ons leerders geestelik, akademies, liggaamlik en sosiaal voor te berei vir die uitdagings van die lewe. Hierdie gehalte onderrig geskied binne die kader van `n kultuur-eie, moedertaal (Afrikaans) en kwaliteitsonderwys met `n breë Christelike karakter.

Ten einde hierdie strewe te verwesenlik, wil ons graag die volgende doelwitte bereik:

  • Die koestering en uitbouing van `n eie Godsdienstige waardes, Afrikaanse etos, beeld en skooltrots.
  • Volgehouse doetreffende, koste-effektiewe en opvoedkundig verandtwoordbare bestuur deur die beheerliggaam en onderwyskundige distrikbestuurder.
  • Die aanstelling en ontwikkeling van goedopgeleide en professioneel-gekwalifiseerde opvoeders.
  • Die daarstelling, handhawing en verdere uitbouing van `n hoë akademiese standaard.
  • Die skep van kulturele- en sportprogramme en die aanmoediging tot deelname en prestasie.
  • Die aanbieding van goeie en weldeuragte lewensopvoedingsgeleenthede.
  • Die benutting en uitbouing van entoesiastiese, deelnemende en ondersteunende leerders.
  • Die bewusmaking van ouers en die gemeenskap om hulle verantwoordelikheid en betrokkenheid in die opvoedingsproses en teenoor die skool na te kom.
  • Die daarstelling, instandhouding en ontwikkeling van die nodige funksionele fisiese hulpbronne.